Arbetsmiljö

EN15154

EN 15154 standarden: Nödduschar och deras roll i arbetsmiljön

EN 15154 är en europeisk standard som specificerar krav och riktlinjer för nödduschar och ögonduschar inom industrin. Att följa denna standard är avgörande för att säkerställa arbetarnas säkerhet i miljöer där det finns risk för exponering för farliga kemikalier och andra skadliga ämnen. EN 15154 säkerställer att nödduschar är effektiva, pålitliga och tillgängliga när de […]
Läs mer
minimilön för utländsk arbetskraft

Utmaningar med minimilön för utländsk arbetskraft

Hur ser minimilön för utländsk arbetskraft ut och vilka grunder är den satt efter? I denna artikel utforskar vi de komplexa utmaningarna kring minimilönen för utländsk arbetskraft i Sverige. Från dess ekonomiska innebörd till dess påverkan på arbetsmarknaden och följsamheten till lagstadgade skyddsregler, fördjupar vi oss i de olika aspekterna av detta viktiga ämne. Minimilönen […]
Läs mer
ANSI Z358.1

ANSI Z358.1 – Standard för ögontvätt och dusch

Inom industrier, fabriker, laboratorier eller andra arbetsplatser med riskfyllda miljöer är ANSI Z358.1 standarden väsentlig för personalens säkerhet. ANSI standarden är fastställd American National Standards Institute. Det definierar nödspolnings och duschdesign samt detaljerade krav för prestanda, plats och användning av nödduschar. Målet är att ge omedelbar hjälp för att minska skador på ögon och kropp […]
Läs mer
sensorlist dörrautomatik

Sensorlist för dörrautomatik skapar enkel passage

Sensorlist för dörrautomatik möjliggör smidig passage genom en dörr samtidigt som den aktivt förhindrar kollisioner med hinder eller personer. Genom att detektera närvaro och rörelse i dess närhet kan sensorlisten på ett intelligent sätt styra dörrens öppning och stängning, vilket skapar både säkerhet och bekvämlighet för användarna. Sensorlist för dörrautomatik undviker kollisioner Sensorlisternas funktion och […]
Läs mer
rengöring av ventilationssystem

Rengöring av ventilationssystem – Hur går det till?

Rengöring av ventilationssystem innebär en noggrann process för att avlägsna damm, smuts och andra föroreningar från kanaler och komponenter. Det börjar med en inspektion av hela systemet för att identifiera problemområden. Sedan täcks omgivningen med skyddande material, som plast eller dukar, för att förhindra att damm och smuts sprids under rengöringsprocessen. Ventilationen stängs först av, […]
Läs mer
dörrstopp ytterdörr

Dörrstopp ytterdörr – Förhindra okontrollerad öppning

Dörrstopp för ytterdörr är en viktig säkerhetsåtgärd som förhindrar okontrollerad öppning. Det finns olika typer av dörrstopp, inklusive fjäderbaserade och magnetiska varianter, som aktiveras när dörren öppnas till en viss vinkel. Dessa stopp håller dörren i önskad position och minskar risken för skador på dörrkarmen och omgivande strukturer. Finns det olika typer av dörrstopp till […]
Läs mer
hyra in utländsk arbetskraft

Hyra in utländsk arbetskraft – Utmaningar och möjligheter

Att hyra in utländsk arbetskraft kan öppna upp för mångfald på arbetsplatsen, vilket kan leda till ökad kreativitet och innovation. Utmaningar kan dock uppstå i form av komplexa lagar kring arbetstillstånd och språkbarriärer. Genom noggrann planering och kulturell förståelse kan företag dock maximera fördelarna med mångfald samtidigt som de hanterar dess utmaningar på ett effektivt […]
Läs mer
LED modul

Vad är en IOT baserad LED modul? Smart belysning från Optoga

I dagsläget har IoT LED-moduler tagit en central roll i utvecklingen av innovativ belysningsteknik. Genom integration med IoT (Internet of Things) uppnås inte bara grundläggande belysningsbehov utan även en nivå av interaktivitet och intelligens som tidigare var otänkbar. Vi ska utforska hur dessa tekniker revolutionerar traditionella belysningsmetoder och hur de kan appliceras på områden som […]
Läs mer
Åtgärder vid brand eller kemikaliespill

Åtgärder vid brand eller kemikaliespill – Plan vid olyckor och föroreningar

Arbetet inom industri, fordon eller forskningsmiljöer är fundamentalt för samhällets funktion och utveckling. Dessa sektorer, vitala som de är, medför dock inneboende risker, inte minst i form av brandrisker och kemikaliespill. Denna artikel ämnar att förmedla en djupgående förståelse för vilka åtgärder som bör vidtas vid vid brand eller kemikaliespill, med ett fokus på att […]
Läs mer
nöddusch tempererat vatten

Hur tempererat är vatten i en nöddusch? Ögondusch och kroppsdusch

Nödduschar utgör en kritisk komponent i arbetsplatssäkerheten inom tillverkning och industri. Deras främsta uppgift är att omedelbart erbjuda hjälp vid olyckor som involverar exponering för farliga ämnen. För att effektivt fylla denna funktion, är det avgörande att vattentemperaturen i nödduschen är korrekt inställd. Optimalt tempererat vatten för en nöddusch bör ligga mellan 16°C och 38°C. […]
Läs mer
hur fungerar en automatisk dörröppnare

Hur fungerar en automatisk dörröppnare? Värdet av dörrautomatik

Har du undrat hur en automatisk dörröppnare fungerar? Denna funktion har blivit ett alltmer vanligt inslag i det moderna samhället, bidragande till såväl bekvämlighet som tillgänglighet i offentliga och privata miljöer. Dessa system möjliggör en handsfree-operation av dörrar, vilket inte bara underlättar passagen för personer med nedsatt rörlighet utan även bidrar till att upprätthålla hygien […]
Läs mer