elektroluminiscens

Elektroluminiscens – Vad är det för något egentligen?

Elektroluminiscens, ofta förkortat EL, är ett fysikaliskt fenomen där ett material avger ljus som ett resultat av elektrisk ström eller ett starkt elektriskt fält. Fenomenet upptäcktes först av den franska fysikern Georges Destriau på 1930-talet när han undersökte effekterna av elektriska fält på zinksulfid. Elektroluminiscens har sedan dess blivit en central teknik inom olika branscher, särskilt inom belysning och displayteknik.

Hur fungerar tekniken bakom elektroluminiscens?

Elektroluminiscens baseras på den direkta omvandlingen av elektrisk energi till ljus, utan att först omvandla energin till värme, vilket är fallet med traditionella glödlampor. När en elektrisk ström appliceras på ett elektroluminiscent material, exciteras elektronerna i materialet. När dessa elektroner återgår till sin grundläggande energinivå, avger de energi i form av fotoner – ljus.

Det finns två huvudtyper av elektroluminiscens:

  1. Injektionselektroluminiscens: Detta sker i halvledare, där ljus emitteras när elektroner och hål (positiva laddningsbärare) rekombinerar. Detta är grundprincipen bakom lysdioder (LEDs).
  2. Fältinducerad elektroluminiscens: Detta sker i isolerande material som fosforer, där ljus emitteras under påverkan av ett starkt elektriskt fält. Detta används i elektroluminiscenta paneler (EL-paneler).
elektroluminiscens är ett fysikaliskt fenomen där ett material avger ljus som resultat av antingen elektrisk ström eller ett elektriskt fält
Elektroluminiscens (EL) är ett fysikaliskt fenomen där ett material avger ljus som resultat av antingen elektrisk ström eller ett elektriskt fält.

Varför använder många enklare LCD-skärmar tekniken?

Många LCD-skärmar använder elektroluminiscens för bakgrundsbelysning. Anledningen till detta är att EL-paneler erbjuder flera fördelar jämfört med andra typer av bakgrundsbelysning:

Tunnhet och flexibilitet:
EL-paneler är extremt tunna och flexibla, vilket gör tekniken till ett bra val för smala och böjda skärmar.

Låg strömförbrukning:
De kräver mindre energi jämfört med traditionella belysningsmetoder som katodlysrör, vilket förbättrar energieffektiviteten.

Jämn belysning:
De ger en mycket jämn belysning över hela ytan, vilket är viktigt för att undvika fläckar och skuggor på skärmen.

Lång livslängd:
EL-paneler har en relativt lång livslängd, vilket minskar behovet av frekventa byten och underhåll.

lcd-display med elektroluminiscens som bakgrundsbelysning
LCD-skärm hos en robotgräsklippare – Här används elektroluminiscens som bakgrundsbelysning.

Vilka andra apparater använder elektroluminiscens?

Utöver LCD-skärmar används elektroluminiscens i en rad olika applikationer inom flera branscher:

Industriella indikatorer och skyltar:
EL-paneler används ofta för att skapa ljusa och synliga indikatorer och skyltar i industriella miljöer där tillförlitlighet och synlighet är avgörande.

Instrumentbelysning:
I flygplan, bilar och andra fordon används EL-paneler för att belysa instrumentbrädor och kontroller, tack vare deras jämna ljus och låga energiförbrukning.

Dekorativ belysning:
EL-tejp och trådar används för dekorativa ändamål, inklusive scenbelysning och reklam.

Medicintekniska produkter:
Elektroluminiscens används i vissa medicinska apparater för att förbättra synligheten och funktionaliteten hos displayer och indikatorer.

elektroluminiscens förekommer för belysning av vissa skyltar och dylikt
Elektroluminiscens förekommer hos vissa typer av skyltar som bakgrundsbelysning.

Vilken är den vanligaste användningen av elektroluminiscens?

Elektroluminiscens (EL) är en optisk och elektrisk fenomen där ett material avger ljus som svar på en elektrisk ström eller ett starkt elektriskt fält. Tekniken används brett inom belysning och displayer, vilket har revolutionerat hur vi interagerar med olika elektroniska enheter. Här utforskar vi några av de mest framstående användningsområdena för elektroluminiscens inom dessa sektorer.

Belysning

Arkitektonisk Belysning

Elektroluminiscent belysning används ofta i arkitektoniska sammanhang för att skapa dekorativa ljuseffekter på byggnader och i interiörer. Dessa ljuskällor kan integreras i väggar, tak och golv för att skapa subtila och energieffektiva belysningslösningar. EL-paneler är tunna, flexibla och kan skäras i olika former, något som gör dem lämpliga för kreativa och specialanpassade samt designade belysningsprodukter.

Tips! Missa inte vår relaterade artikel som diskuterar ”Vad är en IOT baserad LED modul? Smart belysning från Optoga”.

Nödutgångsskyltar och Säkerhetsbelysning

En annan viktig användning av elektroluminiscens är i nödutgångsskyltar och säkerhetsbelysning. EL-paneler är pålitliga och har låg strömförbrukning, vilket är kritiskt i nödsituationer där elförsörjningen kan vara begränsad. Dessa skyltar och lampor förblir synliga även under strömavbrott, vilket förbättrar säkerheten i byggnader.

Fordonsbelysning

Inom fordonsindustrin används elektroluminiscens för instrumentpaneler och accentbelysning i bilar. EL-tekniken gör det möjligt att skapa tunna och flexibla ljuskällor som kan integreras i bilens design utan att ta upp mycket plats. Detta bidrar till en modern och futuristisk inredning samtidigt som det ökar energieffektiviteten.

Displayer

Konsumentelektronik

Elektroluminiscenta (EL) displayer är särskilt vanliga i små, portabla enheter som mobiltelefoner, kalkylatorer och digitalklockor. Deras tunna profil och låga strömförbrukning är stora fördelar i dessa applikationer. EL-displayer används ofta för att bakgrundsbelysa LCD-skärmar, vilket förbättrar läsbarheten i mörka miljöer utan att avsevärt påverka batteritiden.

Medicinska Enheter

Inom medicinteknik används EL-displayer i olika bärbara medicinska enheter såsom pulsmätare och patientövervakningssystem. EL-tekniken ger klara och lättlästa displayer som är kritiska för att säkerställa noggrann övervakning och snabb respons i medicinska miljöer.

Flyg- och Rymdteknik

Flyg- och rymdindustrin drar också nytta av EL-displayer på grund av deras hållbarhet, pålitlighet och låga vikt. Dessa displayer används i cockpits och andra kritiska system där synlighet och energieffektivitet är avgörande.

Fördelar med Elektroluminiscens

Energieffektivitet

En av de mest framstående fördelarna med elektroluminiscens är dess låga strömförbrukning. Detta är särskilt viktigt i bärbara och batteridrivna enheter där lång batteritid är avgörande.

Flexibilitet och Designmöjligheter

EL-paneler och displayer är väldigt tunna, lätta och flexibla, egenskaper som borgar gott för att passa i en mängd olika applikationer där traditionella ljuskällor inte kan användas. De kan formas och anpassas för att passa unika designkrav.

Hållbarhet

EL-tekniken är mycket hållbar och har en lång livslängd, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ för både konsumentprodukter och industriella applikationer.

Finns ”EL” bakgrundsbelysning i alla färger eller är det begränsat?

Elektroluminiscens kan producera ljus i olika färger beroende på de material som används. Zinksulfid dopat med koppar avger grönt ljus, medan zinksulfid dopat med mangan avger orange ljus. Genom att använda olika dopningsmaterial och kombinationer kan en bred färgskala uppnås. Detta gör tekniken mångsidig och anpassningsbar för olika applikationer som kräver specifika färger.

Hur länge håller belysning med elektroluminiscens?

Livslängden för elektroluminiscent belysning varierar beroende på material och användningsförhållanden. Generellt sett kan EL-paneler ha en livslängd på upp till 10 000 till 20 000 timmar innan ljusstyrkan börjar avta betydligt. Detta gör dem hållbara och kostnadseffektiva i applikationer där långvarig drift är nödvändig.

belysning med elektro luminiscens har en livslängd på cirka 10000-20000 timmar
Belysning med elektroluminiscens (EL) har en livslängd på mellan 10 000 till 20 000 timmar. En del nattlampor från 60-talet fungerar än idag år 2024, efter över 50 års drifttid!

När uppfanns elektroluminiscens, så kallad ”EL”?

Elektroluminiscens upptäcktes på 1930-talet av Georges Destriau, som observerade att zinksulfid avger ljus när det utsätts för ett elektriskt fält. Denna upptäckt ledde till utvecklingen av olika elektroluminiscenta material och tekniker, vilket så småningom banade väg för dagens moderna EL-paneler och LED-teknik.

Finns det andra liknande tekniker för belysning?

Ja, det finns flera andra tekniker som erbjuder liknande fördelar som elektroluminiscens:

  • LED (Lysdioder): LEDs är halvledardioder som avger ljus när en elektrisk ström passerar genom dem. De är kända för sin höga energieffektivitet, långa livslängd och förmåga att producera ljus i en mängd olika färger. Söker du IOT-styrd belysning inom LED? Besök då IOTLED.net och gör en förfrågan redan idag.
  • OLED (Organiska lysdioder): OLEDs fungerar på samma sätt som LEDs, men använder organiska material för att producera ljus. De erbjuder hög bildkvalitet och flexibilitet, vilket gör dem utmärkta för moderna skärmar och belysningsapplikationer.
  • Laserdioder: Dessa är en typ av halvledarlaser som avger ljus genom optisk förstärkning baserad på stimulans av emitterande dioder. De används ofta i högprecisionstillämpningar som optisk datakommunikation och medicinska instrument.
  • Plasma- och fluorecerande lampor: Dessa använder gasurladdning för att producera ljus. De är energieffektiva och används i applikationer som kräver starkt och jämnt ljus.

Avslutningsvis

Elektroluminiscens representerar en fascinerande teknik med breda tillämpningar inom belysning och display. Dess unika förmåga att direkt omvandla elektrisk energi till ljus utan värmeförlust gör den till en effektiv och hållbar lösning för många branscher. Med den ständiga utvecklingen av nya material och metoder fortsätter elektroluminiscens att erbjuda spännande möjligheter för framtidens teknologiska innovationer. För företag inom teknik och industri innebär detta att hålla sig uppdaterad om de senaste framstegen inom EL-teknik är avgörande för att förbli konkurrenskraftiga och innovativa i en snabbt föränderlig marknad.

Lär dig mer om elektroluminiscens och se fler exempel på användningsområden genom att klicka dig vidare till Wikipedia Sverige som har en dedikerad artikel om just detta. Är du vässad på engelska så kan vi även rekommendera engelska upplagan av Wikipedia.