Byggnad

nivellering betyder

Nivellering betyder avvägning – Men vad används mätmetoden till?

Nivellering, även känt som avvägning, betyder att man mäter upp den relativa höjdskillnaden mellan två eller flera punkter. Denna så kallade geodetiska mätmetoden är avgörande inom flera fält, inklusive byggnation, anläggning, industri och teknik. Genom att använda olika mätinstrument kan man säkerställa att strukturer och landytor är korrekta och jämna, vilket är essentiellt för säkerhet, […]
Läs mer