Gummitillverkning

Vad är gummi

Vad är gummi – ursprung, framställning och dess miljöpåverkan

Gummi är ett material med en lång och fascinerande historia, men vad är gummi egentligen? Gummi är ett elastiskt material som huvudsakligen utvinns från saven av vissa växter, främst gummiträdet Hevea brasiliensis. Detta material har blivit oumbärligt i vår moderna värld på grund av dess unika egenskaper och mångsidiga användningsområden. Men vad är det som […]
Läs mer
Vad är gummi gjort av

Vad är gummi gjort av? Gummityper och gummitillverkning

Naturligt gummi är gjort av mjölksaften latex från gummiträdet Hevea brasiliensis, vilket används i allt från cykeldäck till gummihandskar där flexibilitet och styrka är avgörande. Syntetiskt gummi tillverkas från petroleum-baserade monomerer såsom styren och butadien, och används ofta i produkter som bildäck, industrislangar, och andra applikationer där olje- och kemikaliebeständighet är viktigt. Dessa gummimaterial har […]
Läs mer