Säkerhet på arbetsplatsen

EN15154

EN 15154 standarden: Nödduschar och deras roll i arbetsmiljön

EN 15154 är en europeisk standard som specificerar krav och riktlinjer för nödduschar och ögonduschar inom industrin. Att följa denna standard är avgörande för att säkerställa arbetarnas säkerhet i miljöer där det finns risk för exponering för farliga kemikalier och andra skadliga ämnen. EN 15154 säkerställer att nödduschar är effektiva, pålitliga och tillgängliga när de […]
Läs mer
nöddusch tempererat vatten

Hur tempererat är vatten i en nöddusch? Ögondusch och kroppsdusch

Nödduschar utgör en kritisk komponent i arbetsplatssäkerheten inom tillverkning och industri. Deras främsta uppgift är att omedelbart erbjuda hjälp vid olyckor som involverar exponering för farliga ämnen. För att effektivt fylla denna funktion, är det avgörande att vattentemperaturen i nödduschen är korrekt inställd. Optimalt tempererat vatten för en nöddusch bör ligga mellan 16°C och 38°C. […]
Läs mer