härdat eller laminerat glas

Härdat eller laminerat glas – Vad är det för skillnad?

I dagens moderna värld är säkerhet och hållbarhet A och O, med andra ord av yttersta vikt inom många områden, inklusive byggnation, fordon och industri. Glas är ett material som spelar en central roll i dessa sektorer, och de två mest framträdande typerna av säkerhetsglas är härdat glas och laminerat glas. Men vad är egentligen skillnaden mellan dessa två typer av glas? I denna artikel ska vi utforska vad härdat glas och lamellglas är, hur de tillverkas, deras fördelar och nackdelar, samt deras olika användningsområden. Häng med så kör vi igång!

Vad är härdat glas respektive laminerat glas?

Härdat glas, även känt som säkerhetsglas, är en typ av glas som genomgår en specifik värmebehandling för att öka dess styrka och hållbarhet. När glaset värms upp till en temperatur nära smältpunkten och därefter snabbt kyls ned, skapas en komprimerad yta som gör glaset upp till fem gånger starkare än vanligt, obehandlat glas. Vid skador eller olyckor splittras härdat glas i små, trubbiga bitar som minskar risken för allvarliga skador.

krossad fönsterruta i härdat glas splittras till småbitar som är relativt ofarliga
Fönsterruta i härdat glas – Splittras till relativt ofarliga småbitar vid kross.

Laminerat glas, å andra sidan, består av två eller flera lager glas som hålls samman av en plastfilm mittemellan, oftast polyvinylbutyral (PVB) eller etylenvinylacetat (EVA). Vid skador hålls glasskärvorna samman av plastfilmen, vilket förhindrar att glaset splittras och faller isär med risk för personskador eller egendomsskador. Detta gör laminerat glas särskilt effektivt i situationer där både hållbarhet och säkerhet är en viktig punkt i sammanhanget.

Hur tillverkas härdat och laminerat glas?

Tillverkningsprocessen för härdat glas involverar följande steg:

1. Uppvärmning: Glaset värms upp till en temperatur mellan 600 och 650 grader Celsius.

2. Snabb nedkylning: Glaset kyls snabbt ned med hjälp av luftstrålar, vilket skapar en tryckspänning på ytan medan kärnan förblir i dragspänning. Detta gör glaset starkare och mer tåligt mot mekaniska påfrestningar och termisk chock.

Tillverkningen av laminerat glas sker genom följande steg:

1. Rengöring och förberedelse: Glasskivorna rengörs noggrant och förbereds för laminering.

2. Applicering av plastfilm: En plastfilm, vanligtvis PVB eller EVA, placeras mellan skivorna.

3. Laminering: Glas- och plastfilmskompositen värms upp och pressas samman under högt tryck i en autoklav, vilket gör att plastfilmen binder ihop glasskivorna. Denna process säkerställer att glaset håller ihop även om det spricker eller krossas.

Läs mer om vad glas är gjort av i allmänhet i vår separata artikel: Vad är glas gjort av – Från råmaterial till färdig produkt.

Fördelar och nackdelar med dessa säkerhetsglas

Fördelarna med härdat glas är bland annat:

– Hög hållfasthet: Härdat glas är upp till fem gånger starkare än vanligt glas.
– Säkerhet: Vid kross splittras glaset i små, trubbiga bitar som minskar risken för skärskador.
– Termisk stabilitet: Tål höga temperaturvariationer utan att spricka.

Ett par nackdelar finns också:

– Kan inte skäras eller borras efter härdningsprocessen.
– Om det spricker så krossas glaset helt varav skivan behöver bytas ut.

Laminerat glas och dess fördelar:

– Säkerhet: Håller ihop vid skada och förhindrar att glaset splittras och faller isär.
– Ljuddämpning: Har goda akustiska egenskaper och minskar buller.
– UV-skydd: Filmen mellan glaslagren kan blockera upp till 99% av UV-strålarna.

Nackdelar kommer man inte undan:

– Dyrt: Tillverkningsprocessen är mer komplex och kostsam än för vanligt glas.
– Vikt: Är ofta tyngre än härdat glas på grund av flera antal lager skivor.

Vad har respektive glas för användningsområde?

Härdat glas

Härdat säkerhetsglas används ofta i applikationer där styrka och säkerhet är av största vikt. Ett av de vanligaste användningsområdena för härdat glas är i fönster, dörrar och glasväggar i byggnader. Här fungerar det som en viktig komponent för att säkerställa att glaset kan motstå både mekaniska påfrestningar och termiska variationer utan att gå sönder. Denna egenskap gör härdat glas särskilt lämpligt för höga byggnader och andra strukturer där vindbelastning och temperaturförändringar kan vara betydande.

I fordonsindustrin är härdat glas standard för bilrutor, inklusive sidorutor och bakrutor. Härdat glas används på grund av dess förmåga att splittras i små, trubbiga bitar vid en eventuell olycka, vilket minskar risken för allvarliga skador på passagerare. Denna säkerhetsfunktion är särskilt viktig i bilar, där glas kan utsättas för plötsliga stötar och belastningar.

Härdat glas används också i möbler, såsom glasbord och hyllor. I dessa applikationer kombinerar härdat glas estetiska egenskaper med funktionell säkerhet. Möbler tillverkade av härdat glas är inte bara eleganta utan också robusta och motståndskraftiga mot slag och stötar. Den ökade styrkan hos härdat glas innebär att det kan hantera vikten av föremål som placeras på hyllor eller bord utan att spricka eller gå sönder, vilket gör det till ett populärt val för både hem och kontorsmiljöer.

Dessutom används härdat glas i duschkabiner och glasräcken. I duschkabiner erbjuder härdat glas en kombination av stil och säkerhet, samtidigt som det är motståndskraftigt mot värme och fukt. Glasräcken, som ofta finns i trappor och på balkonger, drar nytta av härdat glas för att ge ett transparent och modernt utseende samtidigt som de garanterar säkerhet genom sin höga hållfasthet och slitstyrka.

härdat glas används ofta till glasräcken då det är fem gånger starkare än vanligt glas
Härdat glas används ofta till glasräcken då det är fem gånger starkare än vanligt glas.

Är du på jakt efter glasväggar och kontorsglas till din firma? Besök Glasvagg.com för ett brett utbud av karmar, spröjs, beslag och mycket mera i tillbehörsväg, för att skapa just ditt drömlandskap inom kontor och arbetsplats!

Lamellglas

Laminerat glas används i situationer där säkerhet och hållbarhet är kritiska. Ett av de mest kända användningsområdena är vindrutor på bilar, där glasets förmåga att hålla ihop vid skada förhindrar att farliga skärvor sprids och skadar passagerarna. Inom byggindustrin används laminerat glas ofta i skyltfönster och fasader på byggnader. Här bidrar det inte bara till säkerhet genom att stå emot inbrottsförsök och vandalism, utan det förbättrar också byggnadens akustiska och termiska isolering.

Takfönster och glastak är andra vanliga tillämpningar för laminerat glas. Dessa installationer drar nytta av glasets hållbarhet och säkerhetsegenskaper, vilket är särskilt viktigt i händelse av föremål som faller eller andra påfrestningar som kan orsaka skador. I säkerhetskänsliga miljöer som bank- och juvelerarbutiker används laminerat glas som en barriär mot inbrott och skadegörelse. Dess förmåga att hålla ihop vid krossning gör det svårt för tjuvar att tränga igenom glaset snabbt.

Laminerat glas är också populärt i design av glasgolv och trappor. Dessa strukturer kräver material som kan bära betydande belastningar samtidigt som de förblir säkra vid eventuell skada. Laminerat glas erbjuder både styrka och säkerhet, vilket gör det möjligt att skapa visuellt slående och funktionella arkitektoniska element som kombinerar estetik med hållbarhet.

vindrutan på en bil är nästan alltid i laminerat glas medan sidorutorna och bakrutan är av typen härdat glas
Vindrutan på en bil är nästan alltid i laminerat glas medan sidorutorna och bakrutan är av typen härdat glas.

Kan man kombinera de bägge glasen?

Ja, det är möjligt att kombinera härdat glas och laminerat glas för att dra nytta av deras respektive fördelar. Detta görs genom att laminera två eller flera lager härdat glas med en plastfilm mellan lagren. Resultatet är ett extremt starkt och säkert glas som kombinerar hållbarheten hos härdat glas med säkerhetsfördelarna hos laminerat glas. Denna typ av glas används ofta i applikationer där maximalt skydd krävs, såsom i skottsäkra fönster och fordon.

När uppfanns härdat glas och lamellglas?

Härdat glas utvecklades i början av 20-talet, med de första patenten som dök upp runt 1900. Tekniken har sedan dess förfinats och används idag i en mängd olika applikationer.

Laminerat glas uppfanns 1903 av den franske kemisten Édouard Bénédictus, som upptäckte att en plastfilm kunde hålla ihop glaset vid kross. Denna teknik togs snabbt upp av bilindustrin och används idag i många olika säkerhetsapplikationer.

Vad använde man förr i tiden som säkerhetsglas?

Innan moderna säkerhetsglas som härdat och laminerat glas utvecklades, användes ofta trådnätglas som säkerhetsglas. Detta är ett vanligt glas med ett inbäddat metallnät, vilket förhindrade att glaset föll isär vid skada. Denna typ av glas är dock inte lika stark eller säkert som moderna säkerhetsglas och används mindre ofta idag.

Mer information och intressant läsning finner du hos exempelvis Wikipedia Sverige. Ett tips är också att klicka dig vidare till deras engelska version av artikeln, som är mer djupgående i ämnet.

Vad används för glas i flygplansrutor?

Flygplansrutor använder ofta en kombination av härdat och laminerat glas. Detta ger maximalt skydd mot mekaniska påfrestningar, termiska chocker och andra extremförhållanden som kan uppstå under flygning. Lagren av härdat glas ger styrka, medan lamineringen säkerställer att rutan håller ihop vid eventuella skador.

flygplansrutor är oftast en kombination av tjockt härdat och lamellglas för största säkerhet
Flygplansrutor är oftast i en kombination av tjockt härdat glas och lamellglas vilket borgar för hög säkerhet.

Vad är skottsäkert glas för något?

Skottsäkert glas är en typ av laminerat glas som är speciellt utformat för att motstå kulor och andra projektiler. Det består vanligtvis av flera lager härdat och laminerat glas med plastfilmer mellan lagren. Kombinationen av dessa material ger ett extremt starkt glas som kan stoppa kulor och andra farliga projektiler. Skottsäkert glas används ofta i bankfönster, militärfordon, och andra säkerhetskänsliga applikationer.

Vi avrundar artikeln med några slutord kring härdat och laminerat glas

Både härdat och laminerat glas erbjuder unika fördelar och används i en mängd olika applikationer för att förbättra säkerhet och hållbarhet. Härdat glas är uppvärmt och snabbt nedkylt för att en styrka fem gånger starkare än vanligt glas, medan lamellglas är två eller flera glasskivor hoplimmade via en transparent plastfilm mellan glasen.  Härdat glas delas upp i småbitar vid ev. glaskross medan lamellglas hålls ihop tack vare plastfilmen. Lamellglas används exempelvis till bilars framrutor och härdat glas hittar man på sidorutorna och bakrutan.

härdat säkerhetsglas som krossats blir till småbitar istället för stora och farliga glasskivor som kan falla ner och skada personer och egendom
Härdat glas som krossats blir till småbitar istället för stora och farliga glasskivor som kan falla ner och skada personer och egendom.