Ventilationsservice

rengöring av ventilationssystem

Rengöring av ventilationssystem – Hur går det till?

Rengöring av ventilationssystem innebär en noggrann process för att avlägsna damm, smuts och andra föroreningar från kanaler och komponenter. Det börjar med en inspektion av hela systemet för att identifiera problemområden. Sedan täcks omgivningen med skyddande material, som plast eller dukar, för att förhindra att damm och smuts sprids under rengöringsprocessen. Ventilationen stängs först av, […]
Läs mer