Kemiska olyckor

Åtgärder vid brand eller kemikaliespill

Åtgärder vid brand eller kemikaliespill – Plan vid olyckor och föroreningar

Arbetet inom industri, fordon eller forskningsmiljöer är fundamentalt för samhällets funktion och utveckling. Dessa sektorer, vitala som de är, medför dock inneboende risker, inte minst i form av brandrisker och kemikaliespill. Denna artikel ämnar att förmedla en djupgående förståelse för vilka åtgärder som bör vidtas vid vid brand eller kemikaliespill, med ett fokus på att […]
Läs mer