Industriell säkerhet

nöddusch tempererat vatten

Hur tempererat är vatten i en nöddusch? Ögondusch och kroppsdusch

Nödduschar utgör en kritisk komponent i arbetsplatssäkerheten inom tillverkning och industri. Deras främsta uppgift är att omedelbart erbjuda hjälp vid olyckor som involverar exponering för farliga ämnen. För att effektivt fylla denna funktion, är det avgörande att vattentemperaturen i nödduschen är korrekt inställd. Optimalt tempererat vatten för en nöddusch bör ligga mellan 16°C och 38°C. […]
Läs mer