Inbrottssäkerhet

Elslutbleck med omvänd funktion

Elslutbleck med omvänd funktion leder vägen inom dörrsäkerhet

Elslutbleck med omvänd funktion är en avancerad elektromekanisk enhet som används i moderna säkerhets- och passersystem. Dessa enheter styr en spärr som håller dörren låst när ström tillförs eller avlägsnas. Omvänd funktion innebär att elslutblecket låser dörren när strömmen bryts, vilket garanterar att dörren förblir låst vid strömavbrott eller systemfel. Detta är en väsentlig skillnad […]
Läs mer