Charles Goodyear

Vad är gummi

Vad är gummi – ursprung, framställning och dess miljöpåverkan

Gummi är ett material med en lång och fascinerande historia, men vad är gummi egentligen? Gummi är ett elastiskt material som huvudsakligen utvinns från saven av vissa växter, främst gummiträdet Hevea brasiliensis. Detta material har blivit oumbärligt i vår moderna värld på grund av dess unika egenskaper och mångsidiga användningsområden. Men vad är det som […]
Läs mer