Temperatur

arbetsmiljölagen temperatur

Arbetsmiljölagen – Temperatur, säkerhet, med mera

Enligt Arbetsmiljölagen finns det specifika riktlinjer för att säkerställa en lämplig temperatur på arbetsplatsen. Det är avgörande för att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. Lagen anger att arbetsgivaren är skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att arbetsmiljön blir farlig för de anställda, vilket inkluderar att hålla en optimal […]
Läs mer